<<< 27 augustus 2019 >>>
Naar Groninger Museum geweest voor twee tentoonstellingen:
“100 jaar vrouwenkiesrecht” en “Presence” van Daan Roosegaarde.

“100 jaar vrouwenkiesrecht” gaf een overzicht van de betrokkenen (en welke rol zij hadden gespeeld) en de ontwikkelingen (petities, demonstraties, pamfletten en ander propaganda-materiaal) die leidden tot de invoering van het vrouwenkiesrecht in 1919. De geschetste ontwikkelingen hadden vooral betrekking op Nederland, zonder te negeren dat in andere landen soortgelijke ontwikkelingen plaats vonden. Die invoering vroeg overigens maar om een minieme aanpassing van de kieswet (op enkele plaatsen vervangen van “mannen” door personen). Wat ik me niet eerder realiseerde dat die ontwikkelingen in Nederland grotendeels plaatsvonden tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Interessant is verder dat de invoering van het kiesrecht destijds niet of nauwelijks tot verschuivingen in de stemverhoudingen tussen de partijen leidde. Tegenwoordig is er wel een duidelijk verschil: Vrouwen stemmen linkser dan mannen