Onze huidige kalender heet de Gregoriaanse kalender, genoemd naar Paus Gregorius XIII. Hij heeft in 1582 een kalenderhervorming doorgevoerd en die veranderingen vormen nu nog de basis van onze kalender. Hij heeft er toen voor gezorgd dat het begin van de lente steeds rond 21 maart valt.

Paus Gregorius XIII corrigeerde het probleem van de Juliaanse kalender door 10 dagen te schrappen. De wereld ging van 4 oktober 1582 naar vrijdag 15 oktober 1582. Daarmee kwam het begin van de lente vanaf 1583 weer rond 21 maart te liggen. Verder voerde de Paus nog wat correcties in, waardoor men verzekerd was dat ook in de toekomst het begin van de lente zo rond 21 maart zou blijven.

Waarom wilde hij zo graag vasthouden aan 21 maart? Ten tijde van het Eerste Concilie van Nicae (in 325 na Chr.) zijn belangrijke afspraken gemaakt over de paasdatum en die gingen uit van het begin van de lente, zoals dat toen viel…. en dat was 21 maart…