inleidende pagina<<<p1>>>volgende pagina vertaling

Zijde

Allessandro Baricco

Hoewel zijn vader zich voor hem een mooie toekomst in het leger had voorgesteld, had Hervé Joncour uiteindelijk de kost verdiend met een ongewoon ambacht, waaraan hij gehecht was, met ironisch genoeg, één kenmerk zo beminnelijk, dat het een vage vrouwelijke intonatie verraadt. Om te leven kocht en verkocht Hervé Joncour zijderupsen. Het was 1861. Flaubert was Salammbô aan het schrijven, de elektrische verlichting was nog een hypothese en Abraham Lincoln, aan de andere kant van de oceaan, was aan het vechten in oorlog waarvan hij het einde nooit zou zien. Hervé Joncour was 32 jaar. Kocht en verkocht. Zijderupsen.

Seta

Allessandro Baricco

Benché suo padre avesse immaginato per lui un brillante avvenire nell’esercito, Hervé Joncour aveva finito per guadagnarsi da vivere con un mestiere insolito, cui non era estraneo, per singolare ironia, un tratto a tal punto amabile da tradire una vaga intonazione femminile. Per vivere, Hervé Joncour comprava e vendeva bachi da seta. Era in 1861. Flaubert stava scrivendo Salammbô, l’illuminazione elettrica era ancora un’ipotesi e Abramo Lincoln, dall’altra parte dell’Oceano, stava combattendo una guerra di cui non avrebbe mai visto il fine Hervé Joncour aveva 32 anni. Comprava e vendeva. Bachi da seta.

inleidende pagina<<<p1>>>volgende pagina vertaling