Een pagina uit het boek: Nergens over praten,

door Albert Beekes

Hoofdstuk 8. blz. 83