<<< 16 juni 2019 >>>
Dwarsdenkers

Eigenlijk zijn er altijd al individuen of groepen geweest die geloofden dat iets ook wel eens heel anders kon zijn, dan wat de meeste mensen dachten. Maar deze ‘dwazen’ werden niet serieus genomen, of zelfs als bedreiging gezien, net zoals we nu de flat-earthers niet serieus nemen, omdat we ‘hun’ bewijs niet geloven…. Wij menen te weten hoe het zit, omdat alles daar op wijst… denken we. Maar toch hebben we met zijn allen een paar keer flink in een tunnel vast gezeten.

Hoe werkt het, dat de hele mensheid op een paar na A zegt, terwijl het toch echt B is… Onze kennis en inzichten zijn gebaseerd op assumpties waarin we wel of niet geloven….

Kan dat nu ook gebeuren? Zijn er nu ideeën die we niet serieus nemen:
-Klimaat-ontkenners
-Flat-earthers
-Anti-immunisatie
-Nieuwe kalender
-Uitdijend heelal of niet
-Bestaan zwarte gaten
-Hulp van bidden
-Negeren van ‘andere zaken tussen hemel en aarde’

Meer in het algemeen zijn er heel veel zaken (zoals de noodzaak van de provinciale staten) die we “geleerd hebben”, inclusief een manier van kijken en beoordelen van situaties. Dat ‘weten’ is voorwaardelijk…, soms komen bestaande zaken ter discussie…

Er zitten veel voordelen aan, het aannemen van ‘de waarheden’, omdat je je daarmee confirmeert gangbare beelden. Achterdocht (conspiracy denken) leidt tot kritische vragen, andere inzichten, zicht op andere werkelijkheden. Dat kost meer energie en sluit je af van dominante groepen.

Hoe bestrijden we onze eigen tunnels?
Dan moeten we zich krijgen op ons geloof en onze ingebakken oordelen vervangen door een zakelijk waarnemen en een analytisch perspectief. Een open blik naar de werkelijkheid.